سامانه ثبت داده و مطالعات آینده نگر

سامانه ثبت داده و مطالعات آینده نگر

یكی از بزرگترین چالشهای عصر حاضر كه سيستم های مطالعاتی سراسر جهان با  آن مواجه می باشند گردآوری و ورود و امنیت نگهداری داده ها مطالعاتی و نهایت پردازش دقیق آنها می باشد. بدین منظور شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات سپهر نرم افزار مطالعات آینده نگر سپهر را طراحی و پیاده سازی نموده است تا یاری دهنده محقیق در تمامی علوم باشد.

برخی امکانات نرم افزار مطالعات آینده نگر سپهر

  • طراحی و پیاده سازی فرم ها به صورت اختصاصی
  • ورود اطلاعات آسان در امنیت محض
  • محیط کاری آسان در نهایت پیشرفتگی
  • دسترسی در هر کجا و مکان بر بستر وب
  • پردازش سریع اطلاعات
  • گزارش گیری سریع با الگوی مد نظر محقق
  • طراحی نوع خروجی براساس نوع مطالعاتی
  • خروجی راحت جهت نرم افزارهای آماری، مانند SPSS
  • سیستم اطلاع رسانی کامل در بستر وب و پیامک
  • مدیریت کاربران و تعیین سطح دسترسی به سیستم
سامانه ثبت داده و مطالعات آینده نگر

Social Links